Byalaget

Vädret i Vibberbo

På årsmötet den 30 juni valdes följande styrelse och övriga poster för 2012:


Ordförande             Doris Lantz
Sekreterare            Vakant
Kassör                    Sven-Erik Wahl
Ledamot                 Ann-Margret Jungfors
Suppleant               Per-Erik Eriksson
Revisor                   Maria Landegren
Revisorssuppleant     Lars Andersson
Valberedning           Anneli Eriksson och Matti Johansson

 

På gång

No events